• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:191. Aprovació de l’acta de la sessió Extraordinària celebrada el dia 15 de juny de 2019.
 • 00:01:172. Expedient 5306/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre creació i funcionament de la Junta de Portaveus.
 • 00:04:493. Expedient 5310/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre periodicitat de les sessions del ple de la corporació.
 • 00:07:544. Expedient 5307/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre creació i composició de les Comissions Informatives Permanents.
 • 00:13:205. Expedient 5312/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre delegació de competències del Ple en la Junta de Govern Local.
 • 00:18:406. Expedient 5313/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
 • 00:21:417. Expedient 5327/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre drets econòmics dels membres de la corporació.
 • 00:28:108. Expedient 5228/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre dotació econòmica als grups polítics.
 • 00:30:019. Expedient 5229/2019. Proposta de l'Alcaldia sobre designació i nomenament de personal eventual.
 • 00:47:5210. Expedient 5024/2019. Dació de compte de la constitució dels grups polítics en la corporació municipal i els seus portaveus.
 • 00:49:5411.1 Expedient 5167/2019. Nomenament de Tinents d’Alcalde.
 • 00:51:1611.2 Expedient 5168/2019. Nomenament de membres de la Junta de Govern Local i règim de sessions.
 • 00:53:4411.3 Expedient 5210/2019. Delegacions de l'Alcaldia en Tinents d’Alcalde regidores i regidors.
 • 01:03:1711.4 Expedient 5160/2019. Delegació de competències de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión extraordinaria celebrada el día 6 de julio de 2019.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2019
1:08:07
13781
0

Pleno sesión extraordinaria celebrada el día 6 de julio de 2019.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC