• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:131.Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 31 de juliol de 2021.
  • 00:00:412.Expedient 8991/2021. Amortització anticipada de deute financer mitjançant modificació del pressupost per suplement de crèdit finançat amb incorporació de romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
  • 00:09:003.Expedient 8142/2021. Dació de compte de l’informe sobre el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials segon trimestre de 2021.
  • 00:11:524.Expedient 6790/2021. Aprovació del contracte programa i l’addenda entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Xàtiva, per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de Serveis Socials exercicis 2021-2024
  • 00:23:23ASSUMPTES NO DICTAMINATS
  • 00:23:32DESPATX EXTRAORDINARI
  • 00:23:375. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de juliol de 2021(Núm. 817 al 967). - Resolució d’Alcaldia 1059/2021, de 17 d’agost, sobre delegació de les funcions d’Alcaldia.
  • 00:24:276. Matèries delegades en la Junta de Govern Local.
  • 00:24:34C) Precs i preguntes.
  • 00:43:08LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2021
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
59:12
2619
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2021

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC