• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:121. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de novembre de 2022.
  • 00:00:342. Dictamen sobre aprovació del Pla Anual Normatiu de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’any 2023. Expedient 10929/2022.
  • 00:03:293. Dictamen sobre resolució de les al·legacions i propostes presentades a la Relació de Llocs de Treball i aprovació definitiva de la modificació de la RLT. Expedient 12633/2022.
  • 00:07:024. Dictamen sobre aprovació del Pla Estratègic de Subvencions. Expedient 15405/2022.
  • 00:14:035. Dictamen sobre aprovació del Pla Estratègic de Turisme de Xàtiva 2030. Expedient 15702/2022.
  • 00:30:046. Expedient 1516/2021. Proposta d’aprovació de la Comissió Mixta de Turisme i designació de representants.
  • 00:40:337. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia - Relació de Decrets mes de novembre de 2022 (Núm. 1724 al 1904)
  • 00:40:508. Dació de compte Acords de la Junta de Govern Local
  • 00:42:03C) PRECS I PREGUNTES.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 23 de diciembre de 2022.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
1:00:00
529
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 23 de diciembre de 2022.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC