• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:02:231. Identificació dels membres de la Corporació que assisteixen a distància, així com la validesa de mitjans electrònics i telemàtics per al desenvolupament de la sessió, de conformitat amb l'article 46.3 de la Llei 7/1985.
 • 00:05:502. Aprovació del acta de la sessió anterior de data 28 de març de 2020.
 • 00:09:223. Expedient 2523/2020. Modificació de les Bases d'execució del pressupost 2020.
 • 00:16:464. Mocions.
 • 00:16:534.1 Declaració Institucional FVMP. Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus.
 • 00:37:474.2 Moció del grup municipal Xàtiva Unida per a l'elaboració d'un pla de contractació pública ecològica a l'Ajuntament de Xàtiva.
 • 01:02:375. Despatx Extraordinari.
 • 01:28:026. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de març 2020 (Núm. 0233 al 0352)
 • 01:32:127. Acord adoptat per resolució d’Alcaldia de 6 d’abril de 2020 DECRET 2020-0370. Expedient 2447/2020. Aprovació de la relació núm. 3 de Reconeixement Extrajudicial de crèdits.
 • 01:41:248. Matèries delegades en la Junta de Govern Local. - Acord adoptat per la Junta de Govern Local de 30 de març de 2020. Expedient 2212/2020. Aprovació de la modificació del pressupost per transferència de crèdits. Finançament despeses extraordinàries per l'alerta sanitària COVID-19.
 • 01:48:239. Decrets d’emergència dictats per l’ Alcaldia per l'estat d'alarma COVID–19.
 • 01:48:45C) Precs i preguntes.
 • 02:37:21LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de abril de 2020.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2020
2:50:34
10712
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de abril de 2020.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC