• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:061. Aprovació del acta de la sessió anterior de data 27 de desembre de 2019.
  • 00:00:302. Assumptes no dictaminats.
  • 00:00:383. Mocions.
  • 00:00:43- 3.1 Moció presentada pel grup municipal Ciudadanos Xàtiva per a l'estudi d'alternatives a la construcció de un centre de salut a Xàtiva.
  • 00:09:04- 3.2 Moció presentada pels grups municipals Xàtiva Unida i Partit Popular per a la paralització del expedient de construcció de un centre de salut a Xàtiva i s’òbriga un termini d’estudi a fi de determinar una nova ubicació per a la seua construcció.
  • 00:42:394. Despatx Extraordinari.
  • 00:42:455. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de desembre 2019 (Núm. 1507 al 1652)
  • 00:43:166. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local. - Expedient 3040/2019. Sobre cessió de la concessió administrativa per a l'explotació de l'aparcament situat a l'edifici Gran Reina de l'empresa Lloguer Jove, SL a favor de l'empresa Gestión Parking Xàtiva SL.
  • 00:45:02C) Precs i preguntes.
  • 01:05:10LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de enero de 2020.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2020
1:14:12
9791
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de enero de 2020.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC