• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:391. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de gener de 2023.
  • 00:01:012. Dictamen sobre aprovació del Pla de Mesures Antifrau. Expedient 1386/2023.
  • 00:07:243. Dictamen sobre aprovació de la modificació del pressupost núm. 3 per transferència de crèdits amb diferent àrea de despesa i modificació annexe d'inversions. Expedient 2107/2023.
  • 00:14:244. Dictamen sobre reconeixement d'obligacions d'exercici tancat. Expedient 2355/2023
  • 00:19:055. Dictamen sobre aprovació de la sol·licitud d’adhesió a l’Associació Valenciana de Municipis per a la Recollida Selectiva Porta a Porta. Expedient 1413/2023
  • 00:25:356. Expedient 2241/2023. Proposta d’aprovació de la moció per adherir-se a la declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març de 2023.
  • 00:44:377. Expedient 10278/2022. Proposta d’aprovació del I Pla Estratègic de Serveis Socials 2023-2026
  • 00:59:268. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia - Relació de Decrets mes de Gener de 2023 (Núm. 0001 al 0124)
  • 00:59:459. Dació de compte Acords de la Junta de Govern Local
  • 01:00:35C) PRECS I PREGUNTES.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de febrero de 2023.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2023
1:08:52
97
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de febrero de 2023.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC