• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:071. Aprovació de actes de sessions anteriors.
  • 00:01:032. Expedient 2759/2019. Aprovació concertació préstec a llarg termini de 1.813.372,53€ per al finançament de sentencies.
  • 00:04:333. Expedient 3933/2019. Aprovació de la modificació del pressupost per transferència de crèdit i declaració de despesa plurianual per a la compra de maquinària de l’antiga impremta de Blai Bellver.
  • 00:15:074. Expedient 3672/2019. Adhesió al sistema d’adquisició centralitzada de la Diputació de València, Central de Serveis Innovadors i Sostenibles.
  • 00:17:105. Assumptes no dictaminats.
  • 00:17:176. Mocions.
  • 00:17:207. Despatx Extraordinari.
  • 00:17:248. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes d’ abril 2019 (Núm. 0379 al 0506).
  • 00:17:319. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
  • 00:17:39 C) Precs i preguntes.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de mayo de 2019.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2019
28:47
9395
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 25 de mayo de 2019.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC