• 00:00:00Inicio del pleno
 • 00:00:241. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 29 de maig de 2021.
 • 00:00:542. Expedient 6598/2021. Determinació de les festivitats locals per a l’any 2022.
 • 00:02:393. Expedient 6633/2020. Recurs de reposició interposat per Amparo Claramonte Urios a la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball. Desestimació del recurs.
 • 00:06:074. Expedient 6572/2021. Modificació del pressupost per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris finançat amb baixes per anul·lació.
 • 00:27:575. Expedient 4811/2021. Aprovació del projecte d’ampliació del servei d’abastiment d’aigua per al consum humà als habitatges de la zona del Carraixet: Declaració d’utilitat pública i interés social i necessitat d’ocupació dels bens que van a ser objecte d’expropiació. Aprovació de la relació concreta i individualitzada dels drets i bens a ocupar.
 • 00:52:02ASSUMPTES NO DICTAMINATS
 • 00:52:556. Expedient 5765/2021. Sol·licitud de delegació de competències i actuacions preparatòries del nou centre de dia per a persones amb diversitat funcional. «Pla Convivint»
 • 01:16:527. Expedient 6828/2021. Presentació de la candidatura de la ciutat de Xàtiva a capital cultural valenciana, dins la convocatòria de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.
 • 01:26:228. Expedient 6898/2021. Moció per adherir-se a la declaració institucional de la FEMP amb motiu del dia internacional de l’orgull LGTBI 28 de juny 2021.
 • 01:40:449. DESPATX EXTRAORDINARI.
 • 01:40:5310. Resolucions d’Alcaldia.
 • 01:41:0611. Matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 01:51:10C) Precs i preguntes.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2021.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
2:22:58
5518
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2021.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC