• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:571. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de febrer de 2022.
 • 00:01:322. Expedient 10700/2021. Modificació puntual de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Xàtiva. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva.
 • 00:14:073. Expedient 84/2022. Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia 324/2022 sobre liquidació del Pressupost 2021.
 • 00:21:444. Expedient 1058/2022. Aprovació de les condicions del préstec d’inversions 2022.
 • 00:32:015. Expedient 2815/2022. Modificació del pressupost núm. 5 per incorporació de romanents finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (RLTGG)
 • 00:35:166. Expedient 2816/2022. Modificació de crèdits núm 6 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits finançats amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals (RLTGG). Aprovació inicial
 • 00:48:257. Expedient 3134/2022. Modificació de crèdits núm. 8 per suplement de crèdit finançat amb càrrec a nous Ingressos.
 • 00:51:548. Expedient 2735/2022. Adhesió de l’Ajuntament de Xàtiva a la Central de Compres de la Generalitat Valenciana.
 • 00:54:33Assumptes no dictaminats
 • 00:55:389. Expedient 4087/2022. Moció del grup polític municipal Xàtiva Unida de suport al reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica.
 • 01:15:0810. Expedient 4088/2022. Moció conjunta dels grups polítics municipals Xàtiva Unida, Partit Popular i Ciutadans per a la renovació integral de la xarxa de distribució d'aigües potables de Xàtiva.
 • 01:55:2511 . Despatx extraordinari.
 • 01:55:3212. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de febrer de 2022 (Núm. 0128 al 0326)
 • 01:55:5213. Matèries delegades en la Junta de Govern Local
 • 01:58:50C) Precs i preguntes.
 • 02:20:08LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 26 de marzo de 2022.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
2:28:02
2927
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 26 de marzo de 2022.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC