• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:131. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 29 d’octubre de 2022 i de la sessió extraordinària de 11 de novembre de 2022.
  • 00:00:452. Dictamen sobre modificació de pressupost número 21 per transferència de crèdits procedents del capítol 5 Fons de Contingència. Expedient 14509/2022
  • 00:05:423. Dictamen sobre la moció per adherir-se a la declaració institucional amb motiu del dia internacional de la eliminació de la violència contra la dona, 25 de novembre de 2022. Expedient 14166/2022.
  • 00:25:154. Proposta conjunta dels grups polítics municipals per a la defensa de les competències judicials de violència sobre la dona en el partit judicial de Xàtiva (Expedient 14926/2022)
  • 00:50:505. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia. Relació de Decrets mes d’octubre de 2022 (Núm. 1560 al 1723)
  • 00:51:186. Altres dacions de compte - Dació de compte de l’informe de compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 2 trimestre de 2022. Expedient 9002/2022 - Dació de compte de l’informe de compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 3 trimestre de 2022. Expedient 13677/2022.
  • 00:53:40C) PRECS I PREGUNTES.
  • 01:59:30LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2022.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
2:25:09
632
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2022.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC