• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:151. Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 5 d’octubre de 2019 i 18 d’octubre de 2019.
 • 00:00:472. Expedient 7427/2019. Planificació i Ordenació de Personal: modificació puntual de la RPT de l’Ajuntament de Xátiva.
 • 00:06:053. Expedient 6898/2019. Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament. Exercici 2020.
 • 00:33:384. Expedient 6047/2019. Designació nous membres de la Junta Rectora del Consell Esportiu Municipal.
 • 00:35:515. Expedient 7717/2019. Representants municipals en els Consells Escolars de centres.
 • 00:43:346. Assumptes no dictaminats.
 • 00:44:016.1. Expedient 7894/2019. Agrupació préstecs Fondo Finançament Entitats Locals.
 • 00:49:116.2. Expedient 708/2019. Correcció d’error sobre reajustament de les anualitats de la construcció del nou col.legi "Pla de la Mesquita".
 • 00:55:587. Mocions.
 • 00:58:087.1. Moció per un finançamen just.
 • 01:03:577.2.Moció per a condemnar els ultims disturbis ocorreguts a Catalunya protagonitzat pels CDR així com porsar en valor l’actuació de les Forces i Cossos de l’Estat
 • 01:17:248. Despatx Extraordinari.
 • 01:17:339. Resolucions d’Alcaldia.
 • 01:17:5310. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 01:18:04C) Precs i preguntes.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2019
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2019
1:33:24
12323
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2019

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC