• 00:00:03Inici del Ple
 • 00:00:151.Aprovació del acta de la sessió anterior de data 30 de gener de 2021 i acta de la sessió de 12 de febrer de 2021.
 • 00:01:262.Expedient 1045/2021.Suspensió puntual de les tarifes 2021 sobre Ocupació Via Pública de taules i cadires.
 • 00:10:453.Expedient 1498/2021. Aprovació del Pla Director d’Inversions 2021-2023.
 • 00:30:534.Dació de compte Expedient 237/2012. Compliment del Pla d'Ajust 2012-2022 Exercici 2020.
 • 00:36:345.Dació de compte Expedient 792/2020. Informe sobre el compliment de les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials quart trimestre de 2020.
 • 00:39:176.Dació de compte Expedient 1240/2021. Decret aprovació de la liquidació del Pressupost 2020.
 • 00:48:507.Expedient 1423/2021. Aprovació del "Pla Millennial" 2021-2025 Per a la millora de l'ocupació jove.
 • 01:09:038.Expedient 6775/2019.- Substitució i nomenament dels membres del Partit Popular de Xàtiva en Consell de les Dones per la igualtat.
 • 01:13:289.Expedient 7829/2020. Modificació de la distribució de representants al consell escolar municipal. Nomenament de representants.
 • 01:20:2810. Expedient 1745/2021. Moció amb motiu del dia internacional de la dona.
 • 01:41:0811.Expedient 1804/2021. Concurs de projectes d'arquitectura per al disseny del Centre Raimon d'Activitats Culturals (CRAC): Aprovació de l’inici de l’expedient i de les Bases Reguladores per a la licitació del contracte.
 • 02:00:3512.Expedient 2135/2021. Moció grup municipal Xàtiva Unida per a la creació d'un pla de millora a Bixquert
 • 02:05:2413.Expedient 2184/2021. Moció conjunta dels grups polítics municipals PSPV, Ciudadanos i Popular per a condemnar tot tipus de manifestació que incite a l’odi o a la violència i recolzament a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat com a garants de la seguretat i ordre públics
 • 02:28:3714.Expedient 2188/2021. Moció conjunta de tots els grups polítics municipals en defensa de la hostaleria
 • 02:49:1915.Expedient 2193/2021.Sol·licitud de modificació d'error material en les Bases d'Execució del Pressupost 2021
 • 02:54:3616.Despatx Extraordinari.
 • 02:59:0817.Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de gener 2021 (Núm. 001 al 103)
 • 02:59:2118.Matèries delegades en la Junta de Govern Local. - Dació de compte Expedient 1185/2021. Modificació del pressupost per majors ingressos, Junta de Govern Local 15/02/2021
 • 03:02:3019.BANS dictats per l’ Alcaldia de mesures per a contindre la propagació d'infeccions causades per COVID-19 a XÀTIVA (situacions d’emergència).
 • 03:02:41C) Precs i preguntes.
 • 03:23:16LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 27 de febrero de 2021.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
3:30:45
11014
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 27 de febrero de 2021.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC