• 00:00:01Inici del Ple
  • 00:00:161.Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 27 de febrer de 2021
  • 00:01:282.Expedient 3041/2021. Modificació del pressupost per suplements de crèdits i per crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.
  • 00:16:103.Expedient 2170/2019. Modificació del PGOU: Canvi d’us de part de la parcel·la 5392001 de dotacional ED-51 educativa a ús assistencial-sanitari, per al nou centre de salut: sotmetiment a informació pública.
  • 00:56:584.Expedient 2717/2021. Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Xàtiva (PLPIF). Aprovació Inicial
  • 01:16:495. Assumptes no dictaminats
  • 01:16:566. Despatx Extraordinari.
  • 01:16:597. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de febrer 2021 (Núm. 104 al 247)
  • 01:17:138. Matèries delegades en la Junta de Govern Local. - Dació de compte Expedient 1251/2021. Aprovació Pla Pressupostari a mitjà termini(2022-2024). Junta de Govern Local 08/03/2021.
  • 01:21:169. BANS dictats per l’ Alcaldia de mesures per a contindre la propagació d'infeccions causades per COVID-19 a XÀTIVA (situacions d’emergència).
  • 01:21:40C) Precs i preguntes.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 27 de marzo de 2021.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
2:12:20
5417
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 27 de marzo de 2021.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC