• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:251. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2022.
  • 00:00:562. Dictamen sobre aprovació del I Pla Municipal d’Infància i Adolescència 2023-2026. Expedient 692/2023.
  • 00:15:323. Expedient 406/2023. Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. IIVTNU
  • 00:24:244. Expedient 780/2023. Proposta d’aprovació del I Pla Municipal d'Inclusió i Cohesió Social 2023-2026
  • 00:44:345. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia - Relació de Decrets mes de desembre de 2022 (Núm. 1905 al 2108)
  • 00:44:536. Dació de compte Acords de la Junta de Govern Local
  • 00:49:07C) PRECS I PREGUNTES.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 28 de enero de 2023.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2023
1:19:35
493
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 28 de enero de 2023.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC