• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:181. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de març de 2023.
 • 00:01:132. Expedient 14404/2022. Designació de membres de taules electorals per a les eleccions locals i autonòmiques 2023
 • 00:07:463. Dictamen sobre la moció de suport al dia mundial contra la lesbofòbia, homofòbia, bifòbia i transfòbia, dia contra la LGTBIFobia 2023. Expedient 5338/2023.
 • 00:23:374. Dictamen sobre modificació puntual del PGOU. Ordenació detallada del polígon A. Canvi del règim d'actuacions integrades a actuacions aïllades: aprovació definitiva. Expedient 11211/2022.
 • 00:28:055. Dictamen sobre modificació puntual del PGOU. Modificació de l’article 33. Usos detallats en zona d'eixample: aprovació definitiva. Expedient 11412/2022.
 • 00:33:486. Dictamen sobre acceptació delegació de competències de l’actuació «Ascensor, cuina, instal·lació elèctrica, paviments, falsos sostres, fusteria, canalons i baixants, banys, ampliació edifici secundari i caldera» del centre CEIP Attilio Bruschetti, codi 46004735, dins del marc del Pla Edificant. Expedient 4905/2023.
 • 00:43:017. Dictamen sobre sol·licitud delegació de competències de l’actuació «Ampliació IES Doctor Lluís Simarro» del centre IES Doctor Lluís Simarro, codi 46018692 dins del marc del Pla Edificant. Expedient 5661/2022.
 • 00:53:088. Expedient 5765/2021. Proposta d’ampliació de la delegació de competències en matèria d’infraestructures de serveis socials per a la construcció d’un Centre de Dia per a persones amb Diversitat Funcional dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència. PLA CONVIVINT 8/2021.
 • 01:09:539. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia - Relació de Decrets mes de març de 2023 (Núm. 0327 al 0524)
 • 01:10:1010. Dació de compte Acords de la Junta de Govern Local
 • 01:11:05C) PRECS I PREGUNTES
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 29 de abril de 2023.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2023
1:35:02
181
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 29 de abril de 2023.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC