• 00:00:00Inici del Ple
  • 00:00:191. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 1 d’octubre de 2022.
  • 00:00:492. Dictamen sobre modificació de crèdits número 20 del pressupost municipal, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb càrrec al romanent de líquid de tresoreria per a despeses generals. (Expedient 12945/2022)
  • 00:10:463. Dictamen sobre reajustament anualitats en base a la Resolució de la Vicepresidenta i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives de delegació de competències en matèria d’infraestructures de serveis socials en l’Ajuntament de Xàtiva per a la construcció d’un Centre de Dia per a persones amb Diversitat Funcional dins del marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència. PLA CONVIVINT. (Expedient 5765/2021)
  • 00:25:20Assumptes no dictaminats
  • 00:25:26Despatx extraordinari.
  • 00:25:304. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de setembre de 2022 (Núm. 1415 al 1559)
  • 00:25:465. Dació de compte Acords de la Junta de Govern Local
  • 00:26:59C) PRECS I PREGUNTES
  • 00:50:40LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 29 de octubre de 2022
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
1:18:40
744
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 29 de octubre de 2022

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC