• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:101. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 23 de juny de 2022.
 • 00:00:332. Expedient 5310/2019. Modificació puntual del calendari de sessions pel que fa al mes d’agost de 2022.
 • 00:01:253. Expedient 10701/2021. Modificació de la plantilla de personal de 2022. Creació de sis places de personal funcionari (tres places d’ADL, una plaça d’Auxiliar d’Ajuda a Domicili, i dues places d’Oficial de la Policia Local).
 • 00:05:264. Expedient 12271/2021. Modificació dels Estatuts del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes CCV. Aprovació definitiva
 • 00:08:315. Expedient 7925/2022. Determinació de les festivitats locals no recuperables per a l'any 2023.
 • 00:09:386. Expedient 8123/2022. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat de Felip Badia Mascarell. Autoritzar
 • 00:13:417. Expedient 9119/2022. Ampliació quantia global destinada a retribuir la productivitat del personal empleat públic de l'Ajuntament de Xàtiva per a l'exercici 2022.
 • 00:22:298. Expedient 9449/2022. Modificació del pressupost núm. 17 per Suplements de Crèdits finançats amb Romanent Líquid de Tresoreria per a Despeses Generals.
 • 00:32:379. Expedient 11611/2021. Aprovació del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM).
 • 00:45:0910.Expedient 7734/2022. Adhesió de l'Arxiu Municipal com a membre institucional de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians.
 • 00:50:1211.Expedient 9992/2022. Moció Grup Municipal Xàtiva Unida sobre instal·lació fotovoltaiques.
 • 01:03:4812. Despatx extraordinari
 • 01:04:0113. Expedient 8543/2022. Passe a la situació de no adscrit del regidor Juan Giner Company del grup municipal Ciudadanos de Xàtiva.
 • 01:05:1414. Resolucions d’Alcaldia
 • 01:05:3515. Matèries delegades en la Junta de Govern Local - Resolució d’Alcaldia 2022-1157 sobre substitució de membre de la Junta de Govern Local.- Relació de Decrets mes de Juny de 2022 (Núm. 0851 al 1045)
 • 01:06:30C) Precs i preguntes.
 • 01:49:53LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2022.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2022
2:10:01
287
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2022.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC