• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:151. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de febrer de 2019.
 • 00:00:482. Expedient 1562/2019. Sorteig per a la designació de membres de taules electorals per a les Eleccions Generals i Autonòmiques 2019.
 • 00:05:043. Expedient 1895/2019. Designació Extraordinària del saló de sessions del Ple de l'Ajuntament de Xàtiva.
 • 00:10:064. Expedient 1575/2015. Modificació puntual del calendari de sessions corresponent al mes d’abril de 2019.
 • 00:11:215. Expedient 1338/2019. Aprovació text consolidat del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 • 00:14:596. Expedient 2358/2019. Exercici d’accions de depuració de responsabilitats derivades del bombardeig de Xàtiva durant la guerra civil.
 • 00:25:137. Expedient 52/2019. Concertació préstec a llarg termini 1.462.000’00€.
 • 00:31:198. Expedient 2263/2019. Aprovació de la Modificació del Pressupost per Crèdits Extraordinaris per al pagament de sentencies judicials finançada amb préstec.
 • 00:38:499. Expedient 2234/2019. Exercici accions penals derivades de l'execució del contracte d'obra pública de la ciutat de l'esport.
 • 01:02:4810.Expedient 113/2018. EDIFICANT. Coneixement i acceptació de la proposta de resolució del Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives a l'Ajuntament de Xàtiva per l'actuació IES JOSEP DE RIBERA.
 • 01:08:4211. Expedient 2214/2019. Adhesió a la candidatura de la Federació de societats musicals de la Comunitat Valenciana als premis Princesa d’Astúries.
 • 01:19:0712. Expedient 755/2019. Camp de Voluntariat Juvenil “La Costa del Castell 2019”.
 • 01:24:4413. Expedient 2008/2019. Proposta per a l’aprovació del Reglament Intern d’ús de RPAS (DRONS), per la Policia Local de Xàtiva, en el casc urbà i en el terme municipal de Xàtiva.
 • 01:31:5714. Expedient 1627/2019. Per a sol·licitar a la Generalitat Valenciana la mutació demanial externa a favor de l’Ajuntament de Xàtiva de l'immoble propietat Autonòmica, del Centre Social Sant Ramon Bonivern.
 • 01:37:1415. Expedient 317/2019. Inici expedient per a l’Expropiació Forçosa de diverses vivendes pendents d’adquisició, en l’edifici del carrer Vera, 2: Declaració de Necessitat d'Ocupació.
 • 01:42:0016. Assumptes no dictaminats.
 • 01:42:0516.1. Adhesió al manifest per l'accessibilitat universal de Xàtiva.
 • 01:53:3517. Mocions.
 • 01:53:4517.1. Moció per a materialitzar la figura sanitària de les malalties escolars en els centres d’ensenyament de la Comunitat Valenciana i dotar a aquests centres de dispositius d’emergència en asfixia per atragantament.
 • 02:11:5318. Despatx Extraordinari.
 • 02:12:0019. Expedient 1113/2019. Donar compte del Pla Pressupostari a mig termini (2020-2022).
 • 02:13:5220. Expedient 464/2019. Donar compte de: (Informe Estabilitat Pressupostaria, Regla de la Despesa i Llimit de Endeutament 2018, Informe Intervenció de objeccions 2018, Liquidació Pressupost 2018 i Informe Intervenció).
 • 02:15:4921. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de febrer 2019 (Núm. 0101 al 0254)
 • 02:16:0522. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 02:16:15C) Precs i preguntes.
 • 02:17:09LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 30 de marzo de 2019.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2019
2:21:40
27057
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 30 de marzo de 2019.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC