• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:361.Identificació dels membres de la Corporació que assisteixen a distància, així com la validesa de mitjans electrònics i telemàtics per al desenvolupament de la sessió, de conformitat amb l'article 46.3 de la Llei 7/1985.
 • 00:04:412.Aprovació del acta de la sessió anterior de data 15 de maig de 2020.
 • 00:08:413.Expedient 3334/2020. Aprovació inicial del Reglament d’ús de l’Auditori de Sant Agustí.
 • 00:24:594.Mocions.
 • 00:25:11- Moció conjunta dels grups municipals Ciudadanos i Popular perquè es permeta a las administracions locals afrontar la crisi econòmica i social i sol·licitar al govern d'Espanya el compromís per a no intervindre els estalvis dels ajuntaments i gestionar els seus propis recursos.
 • 00:44:135. Despatx Extraordinari.
 • 00:44:18- Expedient 3719/2020. Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per la prestació de serveis, realització d'activitats i utilització de les instal·lacions esportives de propietat municipal.
 • 00:52:406. Moció invoce de declaració institucional de condolença de tots el grups municipals del plenari, a la família de Sr. José Antonio Perello Morales, personatge il·lustre de la nostra ciutat, per la seua defunció
 • 00:56:367. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes d’ abril 2020 (Núm. 0353 al 0473)
 • 00:56:578. Informació sobre incidències i mesures relacionades amb la situació de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID – 19.
 • 00:57:38C) Precs i preguntes.
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 30 de mayo de 2020.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2020
1:17:33
8542
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 30 de mayo de 2020.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC