• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:302. Expedient 7942/2019. Constitució de la comissió de seguiment del II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva.
 • 00:06:343. Expedient 7573/2019. Ampliació de la quantitat global destinada a retribuir la productivitat dels empleats públics de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2019.
 • 00:18:174. Expedient 8519/2019. Modificació puntual de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Xàtiva: Modificació del lloc d’oficial d’activitats esportives.
 • 00:21:485. Expedient 7979/2019. Constitució del comité de seguretat i salut 2019 – 2023: Nomenament dels representants de la corporació i delegats de prevenció.
 • 00:24:386. Expedient 8358/2019. Amortizació anticipada de deute financer finançant amb romanent de tresoreria.
 • 00:29:487. Expedient 4960/2019. Adaptació de la normativa vigent de la delegació en la Diputació de Valencia de les facultats en materia de gestió tributaria i recaptació de tributs.
 • 00:31:408. Expedient 7852/ 2019. Aprovació del Pla Estratègic Subvencions 2020 – 2022.
 • 00:37:349. Expedient 6864/2019. Aprovació de membres i designació de representants Consell Acció Social.
 • 00:41:1710.Expedient 7412/2019. Disolució del Consell Esportiu Municipal i creació del Consell Sectorial.
 • 00:58:3011. Expedient 7442/2019. Aprovació de membres i designació de representants Consell Escolar Municipal.
 • 01:03:4312.Expedient 6775/2019. Aprovació de membres i designació de representants Consell de la Dona.
 • 01:07:1113.1 Expedient 8918/2019. Inici de l'expedient de mutació demanial subjectiva de part del complex del Real Monestir de Santa Clara per a la seua afectació a la seu judicial de Xàtiva, per part de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • 01:14:2714. Mocions.
 • 01:14:4114.1 Moció conjunta de tots els grups municipals sobre 25 Novembre dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.
 • 01:27:2214.2 Moció del grup municipal Ciutadans sobre els desfribil.ladors i aparells anti–ennuegament en edificis públics i instal·lació en tota mena de vehicles oficials municipals i de la Policia Local.
 • 01:47:4114.3 Moció del grup municipal Popular sobre la defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució
 • 02:04:0515. Despatx Extraordinari.
 • 02:04:1416. Resolucions d’Alcaldia. Relació de Decrets mes de octubre 2019 (Núm. 1216 al 1364)
 • 02:04:2917. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 02:04:35C) Precs i preguntes.
 • 02:26:37LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 30 de noviembre de 2019.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2019
2:27:24
15833
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 30 de noviembre de 2019.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC