• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:091.Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 26 de juny de 2021.
 • 00:00:392.Expedient 5310/2019. Òrgans Col·legiats - Modificació puntual periodicitat sessions del Ple de la corporació - agost 2021.
 • 00:02:403.Expedient 6168/2021. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat a Silvia Barbera Esplugues.
 • 00:03:184.Expedient 6632/2021. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat a Rafael Ibañez Muñoz.
 • 00:03:255.Expedient 6996/2021. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat a Mercedes Tapias Costa.
 • 00:07:506.Expedient 1052/2021. Compte General exercici 2020. Aprovació Definitiva.
 • 00:13:357.Expedient 5344/2021. Modificació de les Bases d´Execució del pressupost del exercici 2021.
 • 00:18:228.Expedient 8086/2021. Modificació de Pressupost núm. 11 per Transferència de Crèdits entre aplicacions de diferent Àrea de despeses.
 • 00:25:479.Expedient 2170/2019, Canvi d'ús de part de la parcel·la amb referencia cadastral 5392001YJ1159S, d'ús dotacional ED-51 Educatiu a ús Assistencial-Sanitari. Aprovació definitiva.
 • 00:49:3510.Expedient 8001/2021, Mutació demanial de part de la parcel·la dotacional ED-51; posada a la disposició de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, per a destinar-la a la construcció d'un nou Centre de Salut. Xàtiva II.
 • 01:05:47ASSUMPTES NO DICTAMINATS
 • 01:06:4111.Expedient 8380/2021. Declaració Institucional de reconeixement al conjunt de la comunitat educativa - Consell Escolar Municipal.
 • 01:21:5112.Expedient 8448/2021. Moció del grup municipal Cuidadanos, de suport a les llibertats fonamentals de la ciutadania cubana.
 • 01:37:5413.Expedient 8555/2021. Moció del grup municipal Xàtiva Unida, per l’impuls d’un Pla Estatal per a la prevenció del suïcidi.
 • 01:53:3914.Despatx Extraordinari.
 • 02:09:4015. Resolucions d’Alcaldia -Relació de Decrets mes de juny 2021 (Núm. 684 al 816).
 • 02:10:0016. Matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 02:10:08C) Precs i preguntes.
 • 02:44:13LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2021.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
2:54:10
6820
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2021.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC