• 00:00:00Inici del ple
 • 00:00:241. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 28 d’octubre de 2021 i de la sessió de 25 de setembre de 2021.
 • 00:00:592. Expedient 10581/2021. Presa de raó del passe a la situació de no adscrita de la regidora del Grup Municipal Ciudadanos.
 • 00:03:023. Expedient 10581/2021. Adscripció a les Comissions Informatives Permanents de la regidora no adscrita Maria Beltran Ferrero.
 • 00:06:054. Expedient 7720/2021. Sol·licitud de reconeixement de compatibilitat de Arturo Javier Martín Olivares.
 • 00:09:155. Expedient 10700/2021. Modificació puntual de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Xàtiva.
 • 00:18:586. Expedient 11537/2021 Modificació del pressupost núm. 15 per transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa.
 • 00:25:397. Expedient 10620/2021. Modificació de la delegació de competències en matèria tributària atorgada a la Diputació de València, revocant la gestió, liquidació i inspecció de la taxa per subministrament d’aigua potable i clavegueram.
 • 00:29:378. Expedient 9976/2021. Aprovació del pressupost general de l'ajuntament per a l’exercici 2022, bases execució del pressupost i plantilla 2022.
 • 01:02:359. Expedient 11296/2021. Nomenament dels membres representants del Consell de la Joventut de Xàtiva i de la Mancomunitat de la Costera- La Canal en el Consell de les Dones per la Igualtat de Xàtiva (CMDI)
 • 01:04:3610. DESPATX EXTRAORDINARI
 • 01:04:4811. Resolucions d’Alcaldia.
 • 01:05:2112. Matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 01:08:49C) Precs i preguntes.
 • 01:30:49LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 6 de noviembre de 2021.
CANAL: Plenos del Ayuntamiento 2021
1:35:33
2863
0

Pleno sesión ordinaria celebrada el dia 6 de noviembre de 2021.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC