• 00:00:04Inici del Ple
  • 00:00:331. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2018.
  • 00:01:012. 2395/2018 Aprovació del compte general de 2017: aprovació definitiva.
  • 00:05:143. 5397/2018 Aprovació de la modificació del pressupost per al finançament de sentències judicials amb càrrec al romanent de tresoreria.
  • 00:16:454. ASSUMPTES NO DICTAMINATS/MOCIONS
  • 00:16:504.1. Moció d'adhesió al moviment ciutadà contra l'abocador de Barxeta.
  • 00:31:535. DESPATX EXTRAORDINARI
  • 00:32:056. RESOLUCIONS D’ALCALDIA
  • 00:33:377. DACIÓ DE COMPTE MATÈRIES DELEGADES EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  • 00:33:458. PRECS I PREGUNTES
  • 00:40:12LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Ple sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2018
CANAL: Plens de l‘Ajuntament 2018
49:36
11812
0

Ple sessió ordinària celebrada el dia 15 de setembre de 2018

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC