• 00:00:01Inici del Ple
 • 00:00:151. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2018.
 • 00:00:542. Expedient 5740/2018. Aprovació Pressupost any 2019 Ajuntament, Consell Esportiu i PROEXA.
 • 00:44:223. Expedient 2395/2018. Donar compte dels Informes de fiscalització a posteriori del Compte General 2017 de l’Ajuntament i Consell Esportiu i de control financer de PROEXA.
 • 00:49:384. Expedient 6167/2018. Aprovació Plurianualitat despesa adquisició Monestir Santa Clara.
 • 01:03:115. Expedient 1867/2018. Adhesió i assumpció de compromisos a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere de la Diputació de València.
 • 01:12:466. Assumptes no dictaminats/Mocions
 • 01:12:516.1. Moció sobre la necessitat d’un major nombre de recursos personals i materials per a l’Hospital Lluís Alcanyís i el Departament de Salut 14 Xàtiva-Ontinyent.
 • 01:37:097. Despatx Extraordinari
 • 01:37:228. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 01:37:31C) Precs i preguntes.
 • 01:47:40LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Ple sessió ordinària celebrada el dia 27 de octubre de 2018.
CANAL: Plens de l‘Ajuntament 2018
1:49:15
13283
0

Ple sessió ordinària celebrada el dia 27 de octubre de 2018.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC