• 00:09:29Inici del Ple
 • 00:18:031.Ratificació DECRET 2020-0302 de 20 de març sobre mesura extraordinària realització i assistència sessions del Ple, pel sistema de videoconferència, mentre dure la situació excepcional d'Estat d'Alarma.
 • 00:27:182.Aprovació del acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2020.
 • 00:30:223.Expedient 241/2020. Contractació d’un préstec a llarg termini per al finançament de les inversions de 2020.
 • 00:43:224.Expedient 8362/2019. Aprovació Reversió de Bé Immoble, cedit gratuïtament per raons d'interès general.
 • 00:50:465. Expedient 8169/2019. Aprovació de la modificació puntual del PGOU, relativa a la reordenació de lindes i ajustos a la realitat física de la zona dotacional TD-102 i de parcel·la privada, en el Sector Meses.
 • 00:58:296. Mocions.
 • 00:58:447. Despatx Extraordinari
 • 00:58:538. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes de febrer 2020 (Núm. 0098 al 0232)
 • 01:05:419. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 01:24:37C) Precs i preguntes.
 • 02:24:54LA VEU DELS VEÏNS
twitter facebook mail me gusta
Ple sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2020.
CANAL: Plens de l‘Ajuntament 2020
2:43:49
11245
0

Ple sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2020.

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC