• 00:00:00Inici del Ple
 • 00:00:091. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • 00:01:102. Expedient 4960/2019. Adaptació de la normativa vigent de la delegació en la Diputació de València de les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs.
 • 00:04:583. Expedient 6775/2019. Constitució del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat 2019-2023.
 • 00:11:504. Expedient 6864/2019. Constitució del Consell d'Acció i Polítiques Socials 2019-2023.
 • 00:19:005. Expedient 317/2019. Expropiació forçosa de diverses vivendes pendents d'adquisició, en l'edifici del carrer Vera, 2: Aprovació definitiva de la relació de béns i drets i la declaració de necessitat d'ocupació.
 • 00:23:186. Expedient 2888/2019. Expropiació forçosa dels locals en planta baixa adossats a l'antic Convent de Santa Clara, amb accés des de l'Avinguda de Selgas: Aprovació definitiva de la relació de béns i drets i la declaració de necessitat d'ocupació.
 • 00:29:197. Expedient 2923/2019. Expropiació forçosa de la part posterior dels habitatges de Plaça Sant Jaume - C/ Pintor Climent: Aprovació definitiva de la relació de béns i drets i la declaració de necessitat d'ocupació.
 • 00:35:058. Expedient 6577/2019. Aprovació inicial de la mutuació demanial subjectiva de la parcel·la 176 del Polígon 35, Pintor, a favor de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, per a destinar-la a l'ampliació de l'aparcament de l'hospital Lluís Alcanyís.
 • 00:41:109. Expedient 6494/2019. Proposta de felicitació per part del Ple de l’Ajuntament de Xàtiva als integrants del cos de la Policia Local que van prestar servei durant la Fira 2019 i a la Comissaria de la Policia Nacional, Policia Autonòmica i Guàrdia Civil.
 • 00:48:4910. Assumptes no dictaminats.
 • 00:49:0011. Mocions.
 • 00:49:0612. Despatx extraordinari.
 • 00:49:2013. Resolucions d’Alcaldia. - Relació de Decrets mes d’agost 2019 (Núm. 1029 al 1120).
 • 00:49:3714. Dació de compte matèries delegades en la Junta de Govern Local.
 • 00:49:46C) Precs i preguntes.
twitter facebook mail me gusta
Ple sessió ordinària celebrada el dia 5 de octubre de 2019
CANAL: Plens de l‘Ajuntament 2019
1:36:10
13880
1

Ple sessió ordinària celebrada el dia 5 de octubre de 2019

AVISO LEGAL | DESARROLLO: AXIALTIC